Matthew Adeney  


News & Media
Present
    › Het Parool
    › de Volkskrant
    › Trouw
    › De Morgen
    › HUMO
    › Libelle
    › TU Delft

The Vault
Past

    › Karres en Brands
    › Zaida Oenema
    › Dataflex
    › Veteranendag
    › Muziekgebouw
    › Rock Rally
    › YPF Festival
    › NLRF 2013
    › Korzo
    › Borders
    › KABK


About
Matthew is a digital product designer working in Amsterdam with 10+ years experience in digital design and brand identity. I've worked with studio's such as Lava, Silo and Ontwerpwerk. Currently I'm designing online editorial experiences in Belgium and The Netherlands for leading news brands + magazines such as de Volkskrant, Het Parool, Trouw, Libelle, HUMO and De Morgen at DPG Media.


Mark

Veteranendag

 


Web veteranendag.nl
 
© Silo, 2014

Sinds 2005 organiseren we op de laatste zaterdag van juni de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Daarnaast voeren we een permanente publiciteitscampagne om de erkenning en waardering voor veteranen in Nederland te vergroten. We ondersteunen initiatieven van en voor veteranen in gemeenten en op scholen, zoals lokale veteranendagen, het programma Veteraan in de Klas en de Witte Anjer. Hieronder vind je meer informatie over de Nederlandse Veteranendag.Mark